Slagtesvin

SVINE-VOKS PRIMO
Anvendelse: 30-55 kg jf. nye normer • 1. fase hos slagtesvin ved 2- eller 3-faset fodring.

SVINE-VOKS PRIMO vil være det det ideelle foder fra 30-55 kg, når der fodres 2- eller 3-faset. Fremstår som et i princippet meget enkelt foder, der med sikkerhed i højsædet vil være det perfekte foder til denne vægtgruppe. Leveres også som SVINE GROV-START.

SVINE-VOKS KORN
Anvendelse: 30-110 kg • enhedsfoder • 2. fase i en 2- eller 3-faset foderstrategi.

SVINE-VOKS KORN er, som navnet antyder, baseret på korn og sojaskrå. SVINE-VOKS KORN vil som sådan repræsentere et meget sikkert foder til slagtesvin, der uden videre forbehold vil kunne anvendes i alle slagtesvinehold.

SVINE-VOKS FUTURA
Anvendelse: 30-110 kg • enhedsfoder • 2. fase i en 2- eller 3-faset foderstrategi.

Når hensynet til sikkerhed og lavt foderforbrug vejer tungest, så er der fortsat ingen alternativer til SVINE-VOKS FUTURA. Konservativ råvarevalg. Fås i varianter som SVINE-VOKS ACID, SVINE-GROV ACID tilsat Benzoesyre og som SVINE GROV-MIDT. 

SVINE-VOKS UK-H/UK
Anvendelse: 30-110 kg • Enhedsfoder primært til brug, hvor der produceres specialgrise • 2. fase i en 2- eller 3-faset foderstrategi.

SVINE-VOKS UK er et attraktivt foder til besætninger, der producerer specialgrise med særlige krav til kød-%. Har et  moderat energiniveau. Der er lagt stor vægt på at frembringe et velfungerende foder med et bredt og velafbalanceret råvarevalg uden ekstremer. SVINE-VOKS UK-H anbefales til besætninger med lavt foderforbrug (<2,66 FEsv/kg tilvækst).

SVINE-VOKS NORM
Anvendelse: 30-110 kg • enhedsfoder • 2. fase i en 2- eller 3-faset foderstrategi.

SVINE-VOKS NORM er et særdeles attraktivt foder med et relativt moderat energiniveau. Der er lagt stor vægt på at frembringe et velfungerende foder med et bredt og velafbalanceret råvarevalg uden ekstremer. 

SVINE-VOKS SOLEIL
Anvendelse: 30-110 kg • enhedsfoder • 2. fase i en 2- eller 3-faset foderstrategi.

SVINE-VOKS SOLEIL er et særdeles attraktivt foder med et relativt moderat energiniveau med stor andel solsikkeprodukt som proteinkilde. Et i øvrigt velfungerende foder.

SVINE-VOKS FACET
Anvendelse: 37-110 kg • enhedsfoder • 2. fase i en 2- eller 3-faset foderstrategi • Bemærk vægtinterval.

SVINE-VOKS FACET anvendes til slagtesvin fra 37-110 kg. Der er som vanligt tale om et kompetent og velfungerende foder til slagtesvin og der er derfor mange besætninger, der bør overveje SVINE-VOKS FACET. Anvendes med fordel i besætninger, der er lidt klemt på miljøforhold og produktionsomfang. Leveres også som SVINE GROV-FACET.

SVINE-VOKS SLUDEAL
Anvendelse: 55-110 kg • 2. fase i 2-faset fodring, når der ønskes et moderat energiniveau og lavt proteinindhold i foderet.

Efterfølger f.eks. SVINE-VOKS PRIMO ved ca. 55 kg og vil sænke kvælstofudskillelsen fra slagtesvinene. Der er lagt stor vægt på et velfungerende foder. Et foder med moderat energiniveau, hvorved fedtaflejring i den sidste del af vækstperioden minimeres. Leveres også som SVINE GROV-SLUT.

SVINE-VOKS SLUSOL
Anvendelse: 55-110 kg • 2. fase i 2-faset fodring, når der ønskes et moderat energiniveau og lavt proteinindhold i foderet.

SVINE-VOKS SLUSOL er et særdeles attraktivt foder til slagtesvin fra 55 kg med et relativt moderat energiniveau med stor andel solsikkeprodukt som proteinkilde. Et i øvrigt velfungerende foder.

SVINE-VOKS RU-SLUT
Anvendelse: 55-110 kg • 2. fase til slagtesvin, når der ønskes et moderat energiniveau og lavt proteinindhold i foderet.

SVINE-VOKS RU-SLUT er et særdeles attraktivt foder til slagtesvin fra 55 kg med et relativt moderat energiniveau med stor andel rug og stor andel solsikkeprodukt som proteinkilde. Et i øvrigt velfungerende foder.

SVINE-VOKS ULTIMO
Anvendelse: 75-110 kg • 2. fase ved 2-fase eller 3. fase ved 3-faset fodring - ideel til galtgrise. Moderat energiindhold og særdeles lavt proteinindhold.

SVINE-VOKS ULTIMO er med sit relativt moderate energiindhold det oplagte foder til 2. eller 3. fase hos slagtesvin, herunder specielt til galtgrise. Efterfølger f.eks. SVINE-VOKS FUTURA eller SVINE-VOKS FACET ved 75 kg. Bemærk det lave proteinindhold. Et foder, der skal prøves.

Tilskudsfoder fra 01.10.17 - 30.09.18

PROVIT-FUTURA
Anvendelse: 30 - 55 kg, også fra 30-110 kg og fra 55-110 kg • Iblandes med 22,5% ved ½ byg, ½ hvede;104,3 FEsv beregnet pr. hkg hj.bl. Indeks for hj.bl. foder = 104,3 * 1,03 = 107,4. 7,7 g ford. lysin/FEsv.

PROVIT-FUTURA er et attraktivt tilskudsfoder, der med en lav iblandeprocent giver et attraktivt færdigblandet foder. Se indeksværdien for det hjemmeblandede foder med PROVIT-FUTURA og sammenlign med andet hjemmeblandet foder. Tilsat Xylanase. Fordelene taget i betragtning bør PROVIT-FUTURA vælges.

PROVIT
Anvendelse: 37-110 kg • Iblandes med 30,0 % ved ½ byg, ½ hvede; 103,5 FEsv/hkg hj.bl. 7,55 g ford. lysin/FEsv • Bemærk vægtinterval.

Et traditionelt og prisbilligt tilskudsfoder, der iblandes det hjemmeblandede foder med 30% v. ½byg, ½hvede. Et stabilt grundlag for et sikkert hjemmeblandet slagtesvinefoder. Bemærk vægtinterval. PROVIT vil f.eks. være et oplagt valg, når der ønskes anvendt et hjemmeblandet foder med et moderat energiniveau eller hvis kornbeholdningen skal strækkes eller rummer stor hvedeandel.

SOJA-PROVIT
Anvendelse: 30-110 kg • Iblandes med 20,3 % ved ½ byg, ½ hvede; 104,4 FEsv/hkg hj.bl. 7,7 g ford. lysin/FEsv.

SOJA-PROVIT er, som navnet antyder, primært baseret på sojaskrå som proteinkilde suppleret med solsikkeskrå og frie aminosyrer jf. behov og i øvrigt meget konservativt sammensat. Muliggør opfodring af meget store mængder korn til slagtesvin via en meget lav iblandeprocent. Vær opmærksom på den lave iblandeprocent. SOJA-PROVIT står stærkt.