Søer

Hedegaards målsætning er, at søer fodres med en grovblanding for at fremme mave/tarm sundheden.

LIVA-konceptet
LIVA-konceptet består af maksimal tilsætning af Selen fra ren Selenomethionin for at styrke pattegrisenes konstitution ved fravænning, og delforsyning fra metal-aminosyre chelater af Zink, Mangan og Kobber. Desuden er dette kombineret med ekstra Biotin for minimering af benskader relateret til klovproblemer. For fuldfoderblandingerne i LIVA-konceptet gælder også særlige krav til foderstruktur for en optimal mave-/tarmsundhed. Fodertyper i Hedegaards LIVA-koncept tager således udgangspunkt i minimum 50% byg suppleret med havre.

SO G-PRELAK - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat L-SeMet.
Anvendelse: Fra indsættelse i farestald til 3. dagen efter faring. Vil desuden være oplagt til løbeafdelingen. • Kræs for højdrægtige og nydivende søer.

SO G-PRELAK er et foder til højdrægtige og nydiende søer indtil 3. dagen efter faringen, og vil desuden være ideelt foder til løbeafdelingen. Realisér potentialet ved en 3-faset foderstrategi til soholdet og sæt hensyn til den højdrægtige og nydiende so i fokus. Inspireret af LIVA-konceptet:fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

SO G-MAXLAK - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat L-SeMet. 
Anvendelse: Til decideret diegivning i farestald i en 2-faset sofodring. • Kræs for diegivende søer fra 3. - 4. dagen efter faring.

SO G-MAXLAK er et særdeles interessant foder til diegivende søer jf. ny norm til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring. Top-end sidste nyt indenfor fodring af diegivende søer. Sammensat jf. modificeret LIVA-koncept: fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet. Oplagt til 2-faset fodring i diegivning.

SO GROV-DIE  - Jf. LIVA-konceptet. Jf. ny norm. Tilsat L-SeMet.
Anvendelse: Til decideret diegivning i farestald i en 2-faset sofodring • Kræs for diegivende søer fra 3. - 4. dagen efter faring.

SO GROV-DIE sammensat jf. LIVA-konceptet. Et særdeles interessant foder til diegivende søer jf. ny norm til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring. Top-end sidste nyt indenfor fodring af diegivende søer. Fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

SO G-MP-DIE  - Jf. LIVA-konceptet. Jf. ny anbefaling. Tilsat L-SeMet. NYHED
Anvendelse: Foder til farestald og løbeafdeling i en 2-faset sofodring • Kræs for diegivende søer fra 3. - 4. dagen efter faring.

SO G-MP-DIE sammensat jf. LIVA-konceptet. Et særdeles interessant sofoder til diegivende søer jf. ny norm til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring. Jf. ny anbefaling med justeret aminosyreprofil og kun 120 g ford. råprotein/FEso. Fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

SO G-STARLAK  - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat L-SeMet.
Anvendelse: Foder til farestald og løbeafdeling i en 2-faset sofodring. 

SO G-STARLAK er et sofoder, der er sammensat med henblik på at tilstræbe en optimal mælkeydelse hos soen set over hele dieperioden. Velafbalanceret fiberfraktion. Sammensat jf. modificeret LIVA-koncept, med fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet. Til besætninger, der af forskellige årsager fortsat ønsker at fodre jf. 6,6-normen.

SO DIE - Jf. LIVA-konceptet
Anvendelse: Foder til farestald og løbeafdeling i en 2-faset sofodring.

SO DIE er et traditionelt sofoder med fokus på at realisere en attraktiv FEso-pris. Til besætninger, der af forskellige årsager fortsat ønsker at fodre jf. 6,6-normen og fuldpelleret foder.

SO GROV-TOP 

Anvendelse: Enhedsfoder • foder til farestald og løbeafdeling i en 2-faset sofodring.

SO GROV-TOP er et sofoder, der sætter fokus på  at opnå en effektiv udnyttelse af sofoderet - stor mælkeydelse til en økonomisk attraktiv pris. Velafbalanceret fiberfraktionen. Et attraktivt sofoder. Til besætninger, der af forskellige årsager fortsat ønsker at fodre jf. 6,6-normen.

SO G-DRÆGTIG STRUKTUR - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat L-SeMet.

Anvendelse: Til farestald i en 2-faset sofodring. Kan også anvendes i løbeafdeling.

SO G-DRÆGTIG-STRUKTUR er et foder til drægtige søer og gylte sammensat jf. LIVA-konceptet med fokus på partikel- og særlig fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

SO DRÆGTIG / SO GROV-DRÆGTIG  - Jf. LIVA-konceptet
Anvendelse: Foder til drægtige søer og gylte indtil flytning til farestald.

SO DRÆGTIG er et velfungerende og prisbilligt foder til drægtige søer. Bør kunne anvendes i langt de fleste sohold. Fås også i grov-struktur som SO GROV-DRÆGTIG sammensat jf. LIVA-konceptet: fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. SO GROV-DRÆGTIG er tilsat 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

Fuldfoder til sopolte fra 15.08.17 - 14.08.18

POLTE GROV-MEDIO - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat L-SeMet. 
Anvendelse: Enhedsfoder til sopolte fra 30-110 kg • OBS! Nyt vægtinterval

POLTE GROV-MEDIO til sopolte fra 30-110 kg. Hovedhensynet: en moderat og harmonisk vægtudvikling af kommende avlsdyr uden unødigt pres. Sammensat jf. LIVA-konceptet. Fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre holdbarhed af det kommende avlsdyr. Tilsat 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet. Fodring af polte bør tilstræbe en rygspæktykkelse på minimum 16 mm ved løbning.

POLTE GROV-STRUKTUR - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat L-SeMet.  
Anvendelse: Fra 60-110 kg til sopolte • Evt. til fodring efter ædelyst fra 30 kg frem til løbning.

POLTE GROV-STRUKTUR anvendes til sopolte fra 60-110 kg. Vil også være ideel til højdrægtige og nydiende søer indtil 3. dagen efter faringen, og til løbeafdelingen. Kan anvendes, hvis der vælges at fodre sopolte efter ædelyst fra 30 kg og frem til løbning. Lavt indhold af energi og højt fiberindhold. Sammensat jf. LIVA-konceptet. Fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre holdbarhed af det kommende avlsdyr. Tilsat 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet. Fodring af polte bør tilstræbe en rygspæktykkelse på minimum 16 mm ved løbning.

POLTE GROV-SLUT - Jf. opdat. LIVA-konceptet. Tilsat L-SeMet. 
Anvendelse: Foder til de større sopolte fra 110 kg og frem til løbning • OBS! Bemærk nyt vægtinterval. 

POLTE GROV-SLUT anvendes, som navnet antyder, til de store polte fra 110 kg og derover. Bemærk vægtinterval. Sammensat jf. LIVA-konceptet. Fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre søernes holdbarhed. Tilsat 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet. Fodring af polte bør tilstræbe en rygspæktykkelse på minimum 16 mm ved løbning.

Tilskudsfoder til søer fra 01.10.17 - 30.09.18

SO-STÆRK - Jf. LIVA-konceptet. Jf. ny norm. Tilsat L-SeMet.
Anvendelse: Til decideret diegiv. søer • Iblandes m. 23,1% v. ½byg, ½hvede; 104,0 FEso/hkg hj.bl. foder m. 7,7 g ford. lysin/FEso.

SO-STÆRK er nu opdateret jf. ny norm til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring, og i øvrigt formuleret jf. hovedprincipperne i LIVA-konceptet med fokus på styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed, hvorved der opnås et særdeles velfungerende hjemmeblandet sofoder med en meget stor andel korn. Tilsat 0,2 mg Selen/kg hj.bl. foder fra L-SeMet. Et særdeles interessant tilskudsfoder til decideret diegivende søer.

STÆRK-MAXLAK - Jf. LIVA-konceptet. Jr. ny norm. Tilsat L-SeMet.
Anvendelse: Til decideret diegiv. søer • Iblandes m. 26,3% v. ½byg, ½hvede; 103,6 FEso/hkg hj.bl. foder m. 7,7 g ford. lysin/FEso.

STÆRK-MAXLAK er et særdeles interessant tilskudsfoder til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring. Indeholder desuden tørrede sukkerroesnitter top-end sidste nyt indenfor fodring af diegivende søer. Er desuden formuleret jf. hovedprincipperne i LIVA-konceptet med fokus på styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat 0,2 mg Selen/kg hj.bl. foder fra L-SeMet. Et endog særdeles interessant tilskudsfoder til decideret diegivende søere.

STÆRK-VEGA
Anvendelse: Til diegivende søer • Iblandes m. 19,4% v.½byg,½hvede; 104,0 FEso/hkg hj.bl. foder m. 6,6 g ford. lysin/FEso.

STÆRK-VEGA er et meget traditionelt sotilskudsfoder bestående af primært sojaskrå suppleret med moderat mængde solsikkeskrå. Herved opnås et særdeles velfungerende hjemmeblandet sofoder med en meget stor andel korn, der af forskellige årsager fortsat ønsker at fodre jf. 6,6-normen. 

STÆRK-FUTURA
Anvendelse: Til diegivende søer • Iblandes m. 19,8% v. ½byg, ½hvede; 104,0 FEso/hkg hj.bl. foder m. 6,6 g ford. lysin/FEso.

STÆRK-FUTURA fremstår som et særdeles attraktivt sotilskudsfoder. Fremstår samtidigt som et særdeles sikkert tilskudsfoder til søer og vil være en stærk konkurrent overfor mere traditionelt sotilskudsfoder, der prismæssigt ikke kan følge STÆRK-FUTURA. Til besætninger, der af forskellige årsager fortsat ønsker at fodre jf. 6,6-normen.

STÆRK-DRÆGTIG-STRUKTUR - Jf. LIVA-konceptet. Jr. ny norm. Tilsat L-SeMet.
Anvendelse: Til drægtige søer og gylte • Iblandes m. 25,9% v. ½byg, ½hvede; 100,7 FEso/hkg hj.bl. foder m. min. 3,3 g ford. lysin/FEso.

STÆRK-DRÆGTIG-STRUKTUR fremstår som et særdeles interessant tilskudsfoder til drægtige søer og gylte, ikke mindst på grund af fiberbidraget fra tørrede sukkerrosnitter og havre, der ganske vist øger iblande-%’en. Til besætninger, der ønsker at sikre et godt fiberbidrag til drægtige søer og gylte og styrket konstitution via sporelementer og vitaminer. Tilsat 0,2 mg Selen/kg hj.bl. foder fra L-SeMet.